Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAXLALIQ

Həmin söz digər lüğətlərdə: