Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAXLALILAR

Həmin söz digər lüğətlərdə: