Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində R sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. bax er.
← PYES

[fr.] 1. Səhnədə göstərilmək üçün yazılmış dram əsəri. M.F.Axundzadənin pyesləri. Pyesi tamaşaya qoymaq

RABİTƏ →

is. [ər.] 1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə. İşi ilə sözü arasında rabitə yoxdur