RABİTƏ

is. [ər.]
1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə. İşi ilə sözü arasında rabitə yoxdur. – Aldığım məktubla “sizi tanıyıram” sözü arasında sıxı bir rabitə vardı. S.Hüseyn. // Əlaqə, münasibət, irtibat. Rabitə xidməti. Canlı rabitə. Telefon rabitəsi. – [Müəllim:] Əlbəttə, həmişə kəndlə şəhərin arasında rabitə vacibdir. Ə.Haqverdiyev.
2. Texniki vasitələrin köməyi ilə müəyyən məsafədə əlaqə saxlayan idarələr sistemi (poçt, teleqraf, telefon, radio). Rabitə işləri. Rabitə şöbəsi. Rabitə işçiləri. // Hərbi hissələr arasında müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilən əlaqə xidməti; irtibat. Rabitə rotası. – Rabitə batalyonu və 3-cü briqadanın qərargahının komendant hissəsi isə şəhərin müsəlmanlar yaşayan şimal-qərb səmtində yerləşdirilmişdi. İ.Şıxlı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

RABİTƏ 1. связь; 2. сообщение, смычка, узы; 3. коммуникация; ətraflı

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

RABİTƏ əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında). ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

RABİTƏ I сущ. связь: 1. взаимные отношения, взаимная обусловленность. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

RABİTƏ 1. RABİTƏ, ƏLAQƏ, KOMMUNİKASİYA, TELEKOMMUNİKASİYA (uzaq rabitə), TELERABİTƏ (uzaq rabitə) 2. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

RABİTƏ i. 1. tie, bond, link, connection; 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan