Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏÇİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.


1. is. Rabitə (2-ci mənada) işçisi. Rabitəçilərin yarışı.
// Orduda: rabitə hissəsində xidmət edən şəxs. Rabitəçilərin təlimi. Rabitəçilərin igidliyi.
2. Sif. mənasında. Orduda: başqa hərbi hissələrlə və ya adamlarla əlaqə yaradan, həmin əlaqəni həyata keçirən. Rabitəçi təyyarə. Rabitəçi əsgər.
[Kəyan] rabitəçisini ( is. ) Qulamın dalınca göndərmişdi. Ə.Əbülhəsən.

← RABİTƏ

is. [ər.] 1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə. İşi ilə sözü arasında rabitə yoxdur

RABİTƏLƏNDİRMƏ →

“Rabitələndirmək” dən f.is