Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏLƏNDİRMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“Rabitələndirmək” dən f.is.
← RABİTƏÇİ

1. is. Rabitə (2-ci mənada) işçisi. Rabitəçilərin yarışı.

RABİTƏLƏNDİRMƏK →

f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq.