Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏLƏNDİRMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq.
Müəllim sualların cavabı üzərində şagirdləri işlədir və ayrı-ayrı cavabları bir-birilə rabitələndirib yığcam və ardıcıl bir yazı mətni düzəldib. (Qəzetlərdən).

← RABİTƏLƏNDİRMƏ

“Rabitələndirmək” dən f.is

RABİTƏLİ →

sif. və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq