Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif.zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq.
← RABİTƏLƏNDİRMƏK

f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq. Müəllim sualların cavabı üzərində şagirdləri işlədir və ayrı-ayrı cavabları b

RABİTƏLİLİK →

is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik