Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏLİLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik.
← RABİTƏLİ

sif. və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq

RABİTƏSİZ →

sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan. [Nuriyyə:] Biz qırıq-qırıq, rabitəsiz sözlər danışa-danışa şəhərdən çıxmışdıq