Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏSİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan. [Nuriyyə:] Biz qırıq-qırıq, rabitəsiz sözlər danışa-danışa şəhərdən çıxmışdıq. İ.Əfəndiyev.
← RABİTƏLİLİK

is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik.

RABİTƏSİZLİK →

is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik.