Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RABİTƏSİZLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik.
← RABİTƏSİZ

sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan. [Nuriyyə:] Biz qırıq-qırıq, rabitəsiz sözlər danışa-danışa şəhərdən çıxmışdıq

RACA →

is. [sanskr.] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi