Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RACA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ sanskr. ] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi.
← RABİTƏSİZLİK

is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik

RAD →

is. [ing.] Udulan şüalanma dozasının sistemdənkənar vahidi