Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ ukr. ] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı.
← RAD

is. [ing.] Udulan şüalanma dozasının sistemdənkənar vahidi

RADÁR →

[ing.] bax radiolokator. Radiolokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir. Bəzi yerlərdə bunları müxtəsər olaraq radar adlandırırlar