Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ ing. ] bax radiolokator. Radiolokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir.
Bəzi yerlərdə bunları müxtəsər olaraq radar adlandırırlar. Radiolokasiya”.

← RÁDA

[ukr.] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı

RAD[D]Ə →

is. [ər.] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir)