Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİAL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. ] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya.
← RADƏ

is. [ər.] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir)

RADİÁSİYA →

[lat.] 1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi