RADİKAL₁

[lat. radicalis – kök]
1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( ).
2. kim. Bir kimyəvi birləşmədən başqa kimyəvi birləşməyə dəyişməz keçən molekulda sabit atomlar qrupu.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİKAL 1 I сущ. мат. радикал (знак, которым обозначают действие извлечения корня, а также результат извлечения корня) II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan