RADİKAL₂

[lat.]
1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiya- ların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür).
2. İfrat siyasi görüşlər, qəti hərəkət və tədbirlər tərəfdarı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİKAL 1 I сущ. мат. радикал (знак, которым обозначают действие извлечения корня, а также результат извлечения корня) II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan