Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİKAL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ lat. ] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. Radikal tədbirlər. Radikal dəyişikliklər.
← RADİKAL₁

[lat. radicalis – kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( )

RADİKALİZM →

[lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (bax radikal2 1-ci mənada) dünyag