RADİKALİZM

[lat.]
1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (b a x radikal2 1-ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət.
2. Nəzəri və təcrübi məsələlərin (xüsusən siyasi məsələlərin) həllində əsaslı qəti üsulların tətbiqi və bu üsulların müdafiə edilməsi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİKALİZM сущ. радикализм: 1. отстаивание и применение на практике коренных, решительных мер при разрешении каких-л. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan