Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİKULİT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. radicula – rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı.
← RADİKALİZM

[lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (bax radikal2 1-ci mənada) dünyag

RADİO... →

[lat. radiare – şüalanmaq, şüa buraxmaq, radius – şüa] Mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi olub aşağıdakı mənalarda işlənir: 1) radioya aid olan, radio