RADİOAKTİV

sif. [lat. radiare – şüalanmaq və activus – fəal] Radioaktivliyə aid olan, radioaktivlik xassəsinə malik olan. Radioaktiv maddələr. Radioaktiv izotoplar.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİOAKTİV прил. физ., хим. радиоактивный: 1. обладающий радиоактивностью. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan