RADİOAKTİVLİK

is. Atom nüvələrinin nüvə hissəcikləri və ya qamma-kvantlar buraxaraq özbaşına və ya süni surətdə parçalanması (bu proses nəticəsində ilkin nüvələrdən fərqli olan yeni atom nüvələri əmələ gəlir). Uranın radioaktivliyi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİOAKTİVLİK сущ. радиоактивность (распад атомных ядер некоторых химических элементов, сопровождающийся радиацией). ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan