RADİOBİOLÓGİYA

[lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİOBİOLOGİYA сущ. радиобиология (наука, изучающая действие радиоактивных излучений на организмы) ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan