RADİOELEKTRÓNİKA

[lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİOELEKTRONİKA I сущ. радиоэлектроника (название совокупности ряда областей физики и техники, связанных с проблемами радиосвязи) II прил. радиоэлектронный ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan