RADİOKİMYA

[lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİOKİMYA сущ. радиохимия (область химии, изучающая свойства радиоактивных элементов и применение их в различных областях науки и техники) ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan