RADİOQƏBULEDİCİ

is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

RADİOQƏBULEDİCİ I сущ. радиоприёмник: 1. устройство для улавливания радиоволн и преобразования их в звуки, сообщения и т. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan