Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİOQRAM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat.
← RADİOQƏBULEDİCİ

is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz.

RADİÓLA →

[lat. radiare] Qrammofon vallarını çaldırmaq üçün qurğusu olan radio cihazı.