Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SAAM(LAR)

is. Kola yarımadasında, habelə Norveçin, Finlandiyanın və İsveçin şimalında yaşayan uqrofin dil qrupuna daxil olan xalq.
← S

Azərbaycan əlifbasının iyirmi beşinci hərfi. B a x se.

SAAT →

is. [ər.] 1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədən ibarət olan vaxt ölçüsü vahidi.