Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SAATBASAAT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Vaxt keçdikcə, saatdan- saata, durmadan artaraq. Yağış saatbasaat güclənir. Camaatın sayı saatbasaat artır. – Səri-kuyin məhşər, qəddin qiyamət; Qiyamət edərsən saətbəsaət. Q.Zakir.
← SAAT

is. [ər.] 1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədən ibarət olan vaxt ölçüsü vahidi.

SAATQABI →

is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik.