Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SAATQABI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik. Üstünə güləbətin çəkilmiş daraqqabı, saatqabı da nəzəri cəlb edirdi. H.Sarabski.
← SAATBASAAT

zərf Vaxt keçdikcə, saatdan- saata, durmadan artaraq.

SAATLARCA →

bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi.