Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SAATLARLA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi. Saatlarla oxumaq. – [Kamal] saatlarla gözünü qarlı dağların təpəsinə zilləyib, onları seyr etməkdən doymazdı. M.Rzaquluzadə. Səməd yeməyib- içməyib saatlarla Muradın mahnılarını dinləməyə hazır idi. İ.Hüseynov.
← SAATLARCA

bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi.

SAATLIQ →

saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir.