Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SAATLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir. 8 saatlıq iş günü. – Yar, arxanda bir dağam; Yatmamışam, oyağam; Dola qolun boynuma; Bir saatlıq qonağam. (Bayatı). [Qəhrəman:] Günorta zamanı olardı. Şəhəri yarım saatlıq bir sükut bürüdü. H.Nəzərli. ◊ Bir saatlığa – müvəqqəti olaraq, hələlik, bir anlığa. Bir saatlığa belə tutaq ki, ... hərəmxana işləri tüpürməyə layiq bir şeydir. C.Məmmədquluzadə.
← SAATLARLA

zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi.

SAATSAZ →

is. [ər. saət və fars. ...saz] Saat təmir edən usta.