SAATLIQ

saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir. 8 saatlıq iş günü. – Yar, arxanda bir dağam; Yatmamışam, oyağam; Dola qolun boynuma; Bir saatlıq qonağam. (Bayatı). [Qəhrəman:] Günorta zamanı olardı. Şəhəri yarım saatlıq bir sükut bürüdü. H.Nəzərli. ◊ Bir saatlığa – müvəqqəti olaraq, hələlik, bir anlığa. Bir saatlığa belə tutaq ki, ... hərəmxana işləri tüpürməyə layiq bir şeydir. C.Məmmədquluzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

SAATLIQ прил. 1. часовой (рассчитанный на час, получаемый за час). эл. ətraflı
…SAATLIQ … часовой (вторая составная часть сложных слов, обозначающая: продолжающийся столько-то часов). ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan