Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABAH-BİRİGÜN

zərf Yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə, yaxınlarda.
← SABAH

is. [ər.] 1. Günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sübh.

SABAHDAN →

zərf 1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən.

Həmin söz digər lüğətlərdə: