Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABAHGÜLÜ

is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi.
← SABAHDAN

zərf 1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən.

SABAHKI →

1. zərf Ertəsi günü, sabahısı. Sabahkı günü bir kəllə qənd alıb məni bağışladı və günahımdan keçdi.

Həmin söz digər lüğətlərdə: