Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SABAHKI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.


1. zərf Ertəsi günü, sabahısı. Sabahkı günü bir kəllə qənd alıb məni bağışladı və günahımdan keçdi. C.Məmmədquluzadə. Sabahkı gün tarçı Əsədin cənazəsi arabaya qoyulub, həmişəki adət üzrə “ərrəhman” oxuna-oxuna qəbiristana aparıldı. B.Talıblı.
2. sif. Sabah olacaq, ertəsi gün olacaq, sabaha təyin olunmuş. Sabahkı görüş. Sabahkı bayram. – Sabahkı vuruşma qəti və mühümdür. H.Nəzərli. Sabahkı tətilin bir məqsədi var; Gərək buraxılsın qaladan Xanlar! S.Vurğun.
← SABAHGÜLÜ

is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi.

SABAHLIQ →

is. və sif. 1. Sabah görüləcək, sabah olacaq.