Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABİTLƏŞDİRİLMƏ

“Sabitləşdirilmək”- dən f.is.
← SABİTQƏDƏM

sif. [ər.] Sözünün, fikrinin, vədinin üstündə möhkəm duran, sözündən, vədindən dönməyən; səbatlı, möhkəm.

SABİTLƏŞDİRİLMƏK →

məch. Sabit (1-ci mənada) hala salınmaq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: