Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABİTLƏŞDİRİLMƏK

məch. Sabit (1-ci mənada) hala salınmaq.
← SABİTLƏŞDİRİLMƏ

“Sabitləşdirilmək”- dən f.is.

SABİTLƏŞDİRMƏ →

“Sabitləşdirmək”dən f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə: