Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABİTLƏŞDİRMƏ

Həmin söz digər lüğətlərdə: