Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABİTLƏŞDİRMƏK

Həmin söz digər lüğətlərdə: