Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABİTLƏŞMƏ

Həmin söz digər lüğətlərdə: