Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABİTLƏŞMƏK

f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək.
← SABİTLƏŞMƏ

“Sabitləşmək”dən f.is.

SABİTLİK →

is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik.

Həmin söz digər lüğətlərdə: