Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SABİTLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik. Qiymətlərin sabitliyi. Valyutanın sabitliyi. – [Rüstəm bəy:] Təbiət müvazinəti pozulduqda əbədi qanunun sabitliyi sarsılır. Çəmənzəminli.
← SABİTLƏŞMƏK

f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək.

SABOTÁJ →

[fr. sabotage] Qəsdən işləməmək və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma.