Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABOTÁJ

[fr. sabotage] Qəsdən işləməmək və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma.
← SABİTLİK

is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik.

SABOTAJÇI →

is. Sabotaj edən, sabotajla məşğul olan adam.

Həmin söz digər lüğətlərdə: