Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SABOTAJÇI

is. Sabotaj edən, sabotajla məşğul olan adam.
← SABOTÁJ

[fr. sabotage] Qəsdən işləməmək və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma.

SABOTAJÇILIQ →

bax sabotajlıq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: