Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SLAVYANİZM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. dilç.
1. Hər hansı bir slavyan dilindən qeyri-slavyan dilinə keçmiş söz və ya ifadə.
2. Qədim slavyan dilindən rus dilinə keçmiş söz və ya ifadə.
← SLÁLOM

is. [norveç.] Dağ-xizək idmanında qarlı dağ enişində bayraqlarla göstərilmiş “qapılardan” keçməklə dolanbac yolun qət edilməsi.

SLAVYÁNLAR →

cəm Avropada yaşayan, dil və mədəniyyətcə bir-birinə yaxın böyük xalqlar qrupu.