Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SLAVYANLAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Slavyanlaşmaq”dan f.is.
← SLAVYANLAŞDIRMAQ

f. Dil, adət cəhətdən slavyan etmək; slavyan xarakteri, şəkli vermək.

SLAVYANLAŞMAQ →

f. Dil və adət və s. cəhətdən slavyan olmaq.