Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SLAVYANLAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Dil və adət və s. cəhətdən slavyan olmaq.
← SLAVYANLAŞMA

“Slavyanlaşmaq”dan f.is.

SLAVYANLAŞMIŞ →

f.sif. Dil, adət və s. cəhətdən slavyan olmuş.