Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞABAŞ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.] Toy məclislərində oynayanlara xanəndə və çalğıçılar üçün verilən pul. Gənclər oynayanda yoldaşları onların başına kağız pul (əsginas) şabaş tökərdilər. H.Sarabski. ..Xanəndə çalar, cavanlar oynar, şabaş toplanar. R.Əfəndiyev. Bəzən oynayanlar utanıb şabaş almırdılar. S.Rəhman.
← ŞABALIDLIQ

is. Çoxlu şabalıd ağacı bitən yer, şabalıd meşəsi.

ŞABLON →

[alm.] 1. Ülgü, qəlib. // Hazır məmulatın formasını yoxlamaq üçün alət.