Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADARALAMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Şadaralamaq”dan f.is.
← ŞADARA

is. Buğdanın, arpanın zibilini, torpağını təmizləmək üçün xəlbir.

ŞADARALAMAQ →

f. Şadaradan keçirmək, şadarada təmizləmək. Buğdanı şadaralamaq.