Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADARALAMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Şadaradan keçirmək, şadarada təmizləmək. Buğdanı şadaralamaq.
← ŞADARALAMA

“Şadaralamaq”dan f.is.

ŞADARALANMA →

“Şadaralanmaq”dan f.is.